1191 Budapest, Báthory u. 15. H-P: 8-20 | SZO: 8-16 | V: 8-14

Általános Szerződési Feltételek

A GREENSHAPE SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBE VÉTELÉRE

A LOGINTRADE Kft (székhelye: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 5., cégjegyzékszáma: 13-09-116485, adószáma: 14122093-2-13, nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága), mint Szolgáltató, valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (és a továbbiakban közösen: Felek) között, a Szolgáltató által a Greenshape szalon keretein belül, az Ügyfél részére nyújtott szépészeti, valamint fitnesz szolgáltatásokra vonatkozóan. A Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában minden esetben jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

  1. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA

1.1. A Szolgáltatás

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja szépészeti és fitnesz szolgáltatások, valamint más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását az Ügyfél részére. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel az általa megbízott, szolgáltatást nyújtó szakemberek mindegyike rendelkezik.

A szolgáltatás keretében igénybe vehető az Infrashape Horizontal elnevezésű eszköz, mely egy stílusos, modern fekvőkerékpár kapszula, mely egy legújabb generációs alakformáló eszköz számos innovatív technológia és infralámpa alkalmazásával, mely csodás fogyást és feszes bőrt eredményez. Továbbá igénybe vehető a Rollshape elnevezésű eszköz, mely egy professzionális testmasszírozó eszköz infravörös lámpákkal, színterápiával, kollagén lámpákkal és levegő ionizációval felszerelve. A termék tökéletesen ötvözi a nyirokmasszázst, a fogyasztást és a relaxációt.

1.2. A Szolgáltató elérhetőségei

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

telefon: +36-70-333-4366

weboldal: www.greenshape.hu

facebook: https://www.facebook.com/greenshape19/

instagram:https://www.instagram.com/greenshape.hu/

 

  1. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.1. Szolgáltató biztosítja a http://greenshape.hu/ honlapján feltüntetett Szolgáltatások szakszerű és megfelelő színvonalon történő teljesítésének személyi és tárgyi feltételeit a 1191 Budapest, Üllői út 206. B.épület fsz. szám alatti 206 Center Irodaházban.

A Szolgáltatás igénybe vehető: hétfőtől pénteking 7:00 órától 21:00 óráig, szombaton 8:00 órától 16:00 óráig, vasárnap pedig  8:00 órától 14:00 óráig.

A Szolgáltató jogosult időről időre módosítani a nyitvatartási rendjét, és azt köteles saját web-oldalán (http://greenshape.hu/) közzétenni, valamint székhelyén kifüggeszteni, és ezzel az Ügyfelet tájékoztatni.

2.1.2. A weboldalon részletesen megtalálhatóak a szépségcentrum szépészeti, kozmetikai szolgáltatásainak részletes leírásai és a Szolgáltatások esetében lehetőség van az adott szolgáltatásra bejelentkezni, kezelésre időpontot foglalni.

A jelentkezés és időpontkérés elküldését a Szolgáltató rendszerébe érkezését követően automatikusan nyugtázza az igény megérkezését, de az űrlap kitöltése és elküldése nem minősül időpontfoglalásnak.

A Szolgáltató a bejelentkezés megérkezését követően feldolgozza az információkat és 24 órán belül emailban visszaigazolja a kezelés pontos időpontját és a tudnivalókat. A kezelés visszaigazolt időpontja a Szolgáltató lefoglaltságának függvényében eltérhet a jelentkező által megjelölt időponttól.

2.1.3. A Szolgáltató által megbízott szakemberek a Szolgáltatás nyújtásáért a mindenkor érvényes és a weboldalán feltüntetett árjegyzék szerinti díjazásra jogosultak.

A Szolgáltató az árjegyzék módosításának jogát fenntartja, és biztosítja, hogy az Ügyfél a szolgáltatás megkezdését megelőzően tudjon erről tájékozódni.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél az általa lefoglalt időpontot a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 24 órával, bizonyítható módon módosíthatja (e-mail, SMS). Amennyiben ez 2 alkalommal nem történt meg, a lefoglalt, de le nem mondott kezelés díját az Ügyfél köteles haladéktalanul megtéríteni Szolgáltató felé.

III. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM, FELELŐSSÉG

3.1. A Szolgáltató weboldalának tartalmának – ide értve az ingyenesen letölthető anyagokat is –, engedély nélküli felhasználása, sokszorosítása, közzététele a szerző feltüntetése nélkül tilos, szerzői jogi védelem alatt áll, a szerző írásos beleegyezéséig.

3.2. A Felek a szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kötelesek kezelni.

3.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

3.4. Az Ügyfél a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe, e körben a stúdiót üzemeltető Szolgáltató, valamint az edzéshez használt gépeket forgalmazó Future Fitness Kft. kifejezetten kizárják a felelősségüket a lehetséges egészségügyi kockázatok vonatkozásában.

3.5. A szépészeti, kozmetikai, egészségügyi szolgáltatással elérni kívánt hatást, eredményt nagymértékben befolyásolhatják a Szolgáltatótól független, előre nem látható okok (egyéni adottságok, életkörülmények) és a szervezet biológiai reagáló és regeneráló képessége, amelyre figyelemmel Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja a szolgáltatástól várható, ugyanakkor a hivatkozott körülményekre visszavezethetően az átlagostól eltérő eredmény illetőleg eltérő eredmény, hatás tekintetében.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1. Vitás kérdésekben Felek elsősorban a tárgyalás útján történő megegyezésre törekednek.

4.2. A szolgáltatásokkal kapcsolatban minőségi és biztonsági kifogások, a szerződéskötéssel és teljesítéssel kapcsolatos panaszok, felmerült viták (fogyasztói jogviták) rendezésének alternatív és díjmentes módja a békéltető testületekhez fordulás. A testülethez a fogyasztó azután fordulhat, miután a vállalkozással megkísérelte rendezni a panasz, kifogás megoldását. A kérelemben meg kell jelölni a jogvita kivizsgálásán túl a fogyasztói igényt is, valamint a kérelemhez csatolni kell a bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztó előzetesen megkereste a vállalkozást, de az elutasította a kérését a vitarendezést illetően. A békéltető testületek a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működnek. Hozzájuk a fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye, vagy a szerződés teljesítésének helye, esetlegesen a vállalkozás, illetve annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerint illetékes testülethez fordulhat kérelmével.

4.3. Online vitarendezési platform:

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani. Az online vitarendezési platform 2016. február 15-től elérhető a fogyasztók számára.

4.4. A jelen ÁSZF kihirdetéstől visszavonásig marad hatályban.

4.5. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, azzal, hogy Ügyfelekre csak annak elfogadását követően vonatkozik. A Szolgáltató bármilyen szolgáltatásának igénybevétele feltételezi, hogy az Ügyfél megismerte és elfogadta a Szolgáltató vonatkozásában a mindenkor aktuális, hatályos ÁSZF-t.

4.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók. 

Lezárva és kihirdetve: 2018. május 25.

Az ÁSZF letöltése pdf formátumban